• (+84) 243 2222 138

Chính sách bảo mật

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

WorldFusion Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân thông qua các câu hỏi của khách hàng.

Thông tin cá nhân gửi đi sẽ được sử dụng theo nguyên tắc của công ty chúng tôi về Bảo vệ thông tin cá nhân.

Nếu khách hàng đồng ý với mục câu hỏi về “Sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng”, vui lòng nhấp vào nút “Tôi đồng ý..” để tiếp tục trả lời các câu hỏi.

Liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân có được thông qua yêu cầu của khách hàng

Thu thập thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi nhận được thông tin cá nhân thông qua các yêu cầu của khách hàng. Nếu thông tin cá nhân được cung cấp không chính xác, nó có thể gây ra sự bất tiện như hiểu lầm khi chúng tôi liên hệ để trả lời các câu hỏi của khách hàng.

Sự cần thiết của việc cung cấp thông tin cá nhân

Đây là tùy chọn cho khách hàng để cung cấp thông tin; tuy nhiên, sự bất tiện, ví dụ: hiểu lầm, có thể phát sinh từ việc thiếu thông tin cá nhân khi chúng tôi liên hệ với khách hàng để trả lời câu hỏi. Chúng tôi hy vọng khách hàng hiểu và thông cảm.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá phạm vi sử dụng được xác định dưới đây.

1.Được sử dụng trong giao tiếp để xác nhận danh tính, liên hệ để trả lời các câu hỏi của khách hàng.

2.Được sử dụng cho liên lạc khẩn cấp.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi tôn trọng khách hàng, quyền riêng tư và quan tâm đúng mức đến công việc hành chính và điền thông tin cá nhân của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân có được từ khách hàng trong 3 năm và xóa sau khoảng thời gian 3 năm.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Ngoại trừ các trường hợp sau đây, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba:

1.Đã có sự đồng ý của khách hàng.

2.Do pháp luật yêu cầu (bao gồm cả yêu cầu của cơ quan tư pháp hoặc cảnh sát).

3.Khi thông tin là cần thiết để bảo vệ tính mạng hoặc tài sản của con người nhưng rất khó để có được sự chấp thuận của người nộp đơn.

Chuyển nhượng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không ủy thác thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

Chính sách bảo mật

Trong trường hợp có yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba, có thông báo về mục đích sử dụng và có nội dung sai trái về thông tin cá nhân (sau đây được đề cập đến là công bố thông tin, vv.), Công ty sẽ trả lời trong phạm vi hợp lý theo luật định. Tuy nhiên, nếu thông tin nằm trong bất kỳ 1 trong 4 trường hợp dưới đây thì nó không thuộc vấn đề về tiết lộ thông tin cá nhân.

1.Trong trường hợp có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của người đứng đầu hoặc bên thứ ba thông qua việc làm rõ sự tồn tại của thông tin cá nhân.

2.Trong trường hợp có khả năng thúc đẩy hoặc gây ra các hoạt động bất hợp pháp hoặc không công bằng thông qua việc làm rõ sự tồn tại của thông tin cá nhân.

3.Trong trường hợp có khả năng gây tổn hại đến sự an toàn của quốc gia, làm tổn hại mối quan hệ tin cậy với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác, hoặc có khả năng gây ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán với các quốc gia hoặc tổ chức quốc tế khác thông qua việc làm rõ sự tồn tại của thông tin cá nhân.

4.Trong trường hợp có khả năng can thiệp vào việc ngăn chặn tội phạm, trấn áp hoặc điều tra tội phạm và bảo vệ trật tự và an toàn công cộng khác thông qua việc làm rõ sự tồn tại của thông tin cá nhân.

Liên quan tới các thủ tục cụ thể để yêu cầu công bố thông tin, v.v., vui lòng liên hệ với tư vấn viên trực tuyến để biết thông tin cá nhân. Xin lưu ý rằng Công ty sẽ tính phí xử lý do Công ty chỉ định liên quan đến yêu cầu tiết lộ và thông báo về mục đích sử dụng trong số các yêu cầu đó.

Người chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân

Công ty:
WorldFusion Vietnam Co.,Ltd
Địa chỉ:
Tầng 7, Tòa nhà văn phòng Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại:
+84 243 222 2138
URL:
https://wfc.vn
Email
sales@wfc.vn