• (+84) 243 2222 138

Nhân viên xây dựng cloud server(Đang tuyển)

Tuyển nhân viên có kinh nghiệm xây dựng cloud server
Chi tiết công việc:
– Xây dựng môi trường server, môi trường phát triển (Windows, Linux, Oracle, Apache v.v)
– Xây dựng cloud server (AWS, Azure, GCP v.v)
– Tạo shell script

Yêu cầu bắt buộc:
– Có kiến thức về thiết bị IT, Network
– Có kiến thức về lập trình
<Ưu tiên >
– Có kinh nghiệm xây dựng cloud server(AWS, Azure, GCP)
– Tiếng anh đọc viết tốt.
Ngày bắt đầu làm việc: Trao đổi sau

Quyền lợi:
– Lương: 25 triệu VND~(GROSS)Tùy theo kinh nghiệm
– Thưởng: Theo kết quả kinh doanh (Khoảng 1 tháng lương)
– Chế độ tăng lương: 1 năm 1 lần
– Được đóng Bảo hiểm và hưởng đầy đủ phúc lợi theo Luật Lao Động

Thời gian làm việc, ngày nghỉ:
Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ 6, từ 8:30~17:30
Nghỉ lễ, tết theo qui định của Luật lao động Việt Nam
Nghỉ phép: 12 ngày/năm