• (+84) 243 2222 138

Tham gia hoạt động Hiến máu nhân đạo hàng năm

Cùng dòng máu đỏ, da vàng
Vì người ta hãy sẵn sàng sẻ chia
Một dòng máu đỏ cho đi
Đem về sự sống cứu nguy cho người
Đẹp thay nghĩa cử ở đời
Cho người là để mai người cho ta
Truyền thống đạo lý ông cha
Máu hồng một giọt bao la tình người”.

Thêm một chương trình hiến máu nhân đạo đã qua đi. Cảm ơn biết bao những giọt máu hồng từ trái tim nhân ái của WorldFusion Việt Nam đã phần nào mang đến nguồn sống thiêng liêng cho bao người khác

P/s: Hôm nay mọi người cười hiền ơi là hiền